Loading

22.1 ZAČÁTEK VÁLKY

Rakousko-Uhersko povzbuzené podporou Berlína zaslalo Srbsku ultimátum, jehož ostře formulované podmínky byly pro Srbsko nepřijatelné, pokud nechtělo ztratit suverenitu. Srbsko na radu Ruska, které ještě nebylo na válku připraveno, ustoupilo, ale ultimátum v plném rozsahu nemohlo přijmout. Dne 28. července 1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko Srbsku válku. O den později začalo jeho podunajské loďstvo bombardovat Bělehrad. To okamžitě využili v Berlíně jako záminku pro vypovězení války Rusku.

Ruská vláda vyhlásila 30. července mobilizaci, rakousko-uherská o den později.

3. srpna vyhlásilo Německo válku Francii (den předtím obsadilo Lucembursko) a den poté vstoupila německá vojska do neutrální Belgie, aby tak získala průchod do Francie. Porušení neutrality Belgie dalo Velké Británii podnět na vypovězení války Německu (rovněž 4. srpna).

Dne 6. srpna vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Rusku a o den později ohlásila válku s Rakousko-Uherskem Černá Hora, do týdne vstoupily do války proti Rakousko-Uhersku i Francie a Velká Británie.

Z asijských zemí vstoupilo do války po boku Dohody Japonsko (Japonsko zabralo v Číně německá teritoria v provincii Šan-tung) a Turecko po boku Německa a Rakouska-Uherska. Malý srbský konflikt se rozrostl na světovou válku.

V roce 1914 stojí tedy proti sobě dva bloky:
Státy Dohody
: Srbsko, Anglie, Francie, Rusko, Japonsko – tábor s nejmohutnějším ekonomickým, materiálním i lidským potenciálem. Později se připojily Itálie a USA.
Centrální mocnosti: Německo, Rakousko – Uhersko, později Turecko a Bulharsko (název je podle zeměpisné polohy v Evropě).
Neutrálními zůstaly Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Švýcarsko, Albánie, Bulharsko – později se přidalo k centrálním mocnostem, USA – později součást dohody, mnohé země v Asii a Latinské Americe, jako i Itálie a Rumunsko, ačkoliv měli spojenecké smlouvy s ústředními velmocemi (Německem a Rakousko-Uherskem).

Válečné nadšení ovládlo evropská města. V Německu se šlo do války s heslem: „Jdeme na krátký výlet do Paříže“.

Žádné komentáře:

Okomentovat