Loading

2.1 DOBA BRONZOVÁ: MINOJSKÁ A MYKÉNSKÁ CIVILIZACE

Centrem minojské kultury byl ostrov Kréta.

Kréta byla kolonizována již od neolitické revoluce a zdokonalené mořeplavby umožnilo Krétě stát se na počátku 2. tisíciletí př.n.l. nejvyspělejší částí Evropy.
V 19. století př.n.l. se Kréta vyhnula první invazi řeckých kmenů (Achájů).

Kultura nazvaná dle mytického krále Minóa byla ovlivněna summersko-akkadskými vlivy (náboženství, písmo, palácové hospodářství).

Na Krétě bylo však jedinečné umění založené na naturalismu.

Palácové hospodářství svědčí o vysoké míře společenské organizace.

V 17 .století př.n.l. postihlo Krétu zemětřesení a minojská kultura definitivně zaniká vpádem řeckých Achájů. Vpád Achájů dal Krétě jazyk a nové lineární písmo B vytlačilo lineární písmo A (dosud nerozluštěné stejně jako původní jazyk).


Přelom 14. a 13. století př.n.l. – dochází k rozkvětu mykénské kultury.

V tomto období byli položeny základy řecké architektury v klasickém období je vidět vliv mykénských paláců, chrámů a monumentálního umění.

Řekové byli válečníci a na rozdíl od Kréty zabezpečovali svá města hradbami a opevněním.

V 13 .století př.n.l. byla mykénská kultura vyvrácena vpádem mořských národů.

Po mořských národech následoval vpád řeckých Dórů, kteří zakončili destrukci pozoruhodné kultury.

Žádné komentáře:

Okomentovat