Loading

10.1 ZÁMOŘSKÉ CESTY PORTUGALCŮ

Snažili se obeplout Afriku, tím získali přístup k africkému zlatu, vzácné slonovině a drahému dřevu, také obchodovali s otroky, chtěli tak najít cestu do Indie a pak obchodovat s kořením.

Bartolomeo Diaz (de Novaes) žil v letech 1450 – 1500
Byl ve službách portugalského krále Jana II. Právě ve službách Jana II. podnikl cestu podél západoafrického pobřeží hluboko na jih, překonal silnou 13denní bouři, doplul až k nejjižnějšímu cípu Afriky a obeplul ho. On sám ho nazval mys bouří, ale král Jan II. ho později přejmenoval na mys Dobré naděje, protože věřil, že tudy vede cesta do Indie. Diaz zemřel při jedné z dalších výprav právě u mysu dobré naděje, tentokrát byla bouře silnější než on.

Vasco de Gama žil v letech 1469 – 1524
Roku 1497 jako první Portugalec po strastiplné plavbě (nedostatek vody, kurděje) doplul do Indie. Výpravu tvořily 3 lodě se 148 námořníky. Obeplul mys Dobré naděje a doplul do města Kalikatu na západním pobřeží Indie. Portugalci začínají budovat základny v Indii a Číně, spravují ale jen malé území v okolí základny. Zboží získávali buď velmi lacino, nebo dokonce násilím, když drancovali okolí základen. Portugalci nemají dostatek lidských sil k ovládnutí asijských zemí. Vzniká např. Macao.

Žádné komentáře:

Okomentovat