Loading

10 ZÁMOŘSKÉ OBJEVY A JEJICH HOSPODÁŘSKÉ DŮSLEDKY

Hospodářské příčiny zámořských plaveb

Prvotním důvodem bylo hledání nových odbytišť, ale i zdrojů surovin.

Zároveň také rostla poptávka po luxusním zboží (hedvábí, drahokamy) a po koření z orientu. Nic z toho v Evropě nebylo.

Roku 1453 obsadili Malou Asii a Cařihrad Turci, a tím narušili obchodní cesty do Persie, Indie a Číny po souši, tyto cesty kontrolovali a vybírali velmi vysoké clo (cesta vedla směrem na Cařihrad, Krym a přes střední Asii). Hledali proto nové způsoby dopravy zboží do Indie a podporovali námořní plavby. (to byla zdaleka nejlevnější doprava). Také hledali nové zdroje zlata a stříbra, které byly v Evropě už zcela vyčerpány.

A v neposlední řadě (zejména vlivem humanismu) toužili po poznání světa.


Důsledky zámořských cest
 • příliv zlata do Evropy
 • pokles hodnoty peněz
 • vzestup cen výrobků
 • přesun hlavních obchodních center z Itálie do Portugalska, Španělska a Nizozemí
 • nové plodiny (brambory, kukuřice)
 • výměna plodin mezi starým a novým světem - v Americe se začíná pěstovat obilí
 • obchod s otroky (potřeba nové levné pracovní síly do zlatých dolů v Americe)
 • z Afriky importováno 10 milionů černochů
 • změnou obchodních cest ztrácely i Čechy
 • všechno oslabilo církev, to co hlásala, nebyla pravda - to usnadnilo počátky humanismu
 • vznik Španělských a portugalských kolonií - koloniální velmoci

Žádné komentáře:

Okomentovat