Loading

16 NAPOLEON A JEHO VÝBOJNÁ POLITIKA

Direktorium a konzulát

1) Vláda direktoria
 • přinesla zklidnění hospodářských obtíží
 • četná vítězství francouzské republikánské armády
 • 1796 – obsazena část severní Itálie a levobřežního rýna ( Švýcarsko, Holandsko, J Nizozemí) - Rakousko a Prusko je nuceno podepsat mír
 • 1795 – Nová ústava
 • omezení práv nemajetných - u moci je bohatá buržoazie - volební právo znovu závislé na majetku - Vysoký volební cenzus (výše majetku, kterou člověk musí mít aby mohl k volbám), oficiálně tedy byla vyhlášena rovnoprávnost, de facto nikoli
 • výkonnou mocí bylo PĚTIČLENNÉ DIREKTORIUM – jmenováno radou starších, kontrolováno radou pěti set - obě rady dohromady tvořili KONVENT
 • zrušeny zákony proti podezřelým osobám a šlechta i poddaní přestali být souzeni pro svůj původ či povolání


2) Role armády
 • direktorium závislé na armádě - sjednává pořádek i ve vnitřních záležitostech
 • neúspěšné pokusy roajalistů a jakobínů o převrat - volání po vládě „silné ruky“
 • coby ochránce republiky a konventu povolán GENERÁL BONAPARTE
 • schopnostmi na sebe upozornil už za jakobínů, a to potlačením roajalistického povstání v Paříži + povstání komunistů

3) Vnitřní politika direktoria

 • válka proti roajalistům a jakobínským skupinám
 • vzkříšení vlastenectví
 • oživení obchodu a průmyslu
 • POTÍŽE:
 • neúroda, špatné zásobování, inflace, hladomor, spekulace (drby o krocích direktoria), únava z politiky
 • DIREKTORIUM JE V OČÍCH CHUDÝCH SLABÉ A NESCHOPNÉ
 • 1796 – velký úspěch příznivců jakobínů ve volbách → buržoazie se obává jejich znovunastolení
 • hospodářská a politická nejistota - Direktorium odvádí pozornost k úspěchům armády
 • 1794 – bitva u Fleureus – obrat ve válce (ve prospěch francie)

4) Bonapartovy výboje
 • 1796 – Bonaparte vrchním velitelem francouzské armády v Itálii
 • porážka Rakouska - obsazena severní a střední Itálie - z vlastní vůle zde vytvářel dceřiné republiky
 • 1798 – Francie X Británie → Bonaparte se snaží oslabit VB egyptským tažením a ovládnutím středomoří
 • do Egypta 400 lodí - v létě francouzské vojsko v Káhiře
 • Porážky:
 • zničení kotvícího loďstva britskou válečnou flotilou
 • prohry v Itálii, ve Švýcarsku a na Rýně od Rakouska, Ruska a Británie
 • všeobecná branná povinnost a zvýšení daní - nespokojenost lidu s direktoriem roste -HROZÍ OBČANSKÁ VÁLKA

5) Bonapartův státní převrat
 • tajně požádán generalitou a příbuznými, aby se vrátil z Egypta
 • 9. 11. 1799 státní převrat za pomoci armády
 • sesazeno Direktorium a rozpuštěny zákonodárné sbory
 • výkonná moc = 3 konzulové
 • Bonaparte 1. konzulem - velké zákonodárné pravomoci
Zákony:
- rovnost občanů před zákonem
- svoboda podnikáni

Ale:
Deklarace práv člověka a občana do Nové ústavy nezahrnuta - osobní svoboda podrobena dohledu státní policie - POLICEJNÍ TEROR


Konzulát:
 • silná Bonapartova vláda - pořádek ve státní správě
 • PLEBISCIT (všelidové hlasování – závazné referendum) – občané hlasující o přijetí nových zákonů - ZDÁNÍ DEMOKRACIE
 • 1800 – nečekaný přechod alp → vítězství nad Rakouskem u MARENGA
 • 1801 – součástí Francie území na levém břehu rýna → další přispění k rozpadu Svaté říše římské
 • 1802 – Británie donucena k podepsání mírové dohody → navrácení některých kolonií Francii
 • vítězství = posílení moci ve Francii


NAPOLEON V ITÁLII

- zprvu vítán jako osvoboditel lidu
- dobytá území → vznik dceřinných republik
- zaváděna občanská práva
- později uchvacování majetku Francouzi (odvážení uměleckých děl do Paříže)
- Z NOSITELŮ MYŠLENEK REVOLUCE DOBYVATELÉ

Žádné komentáře:

Okomentovat