Loading

16.1 CÍSAŘSTVÍ

1802 – plebiscit udělil Bonapartovi DOŽIVOTNÍ KONZULÁT
- Napoleon kolem sebe zřizuje dvůr a vytváří Novou šlechtu
- emigranti mohou domů
- katolicizmus opět podporován šlechtou
- OBNOVOVÁNÍ MONARCHIE

1804Bonaparte prohlášen císařem Francouzů
- za přítomnosti papeže si v Notre Dame sám nasadil císařskou korunu
- postavil se na roveň římsko-německému císaři Františku I.
- považoval se za pokračovatele Alexandra Velikého a Karla Velikého
- chtěl velkou říši a podmanit si ostatní národy
- zrušen revoluční kalendář a letopočet - konec doby republikánských ideálů

1804 – občanský (Napoleonův) zákoník
- souhrn většiny občanských práv, které přinesla revoluce
- vzorem pro celou Evropu


Napoleon Bonaparte

Narozen 1769 na Korzice ve zchudlé šlechtické rodině
1785 – Vstup do armády
1793 – coby poručík dělostřelectva vysvobodil Toulon z britského obklíčení
- nejprve příznivcem jakobínů - po jejich pádu spolupráce s direktoriem
1795 – roajalisté se v Paříži pokusili o převrat - Národní garda bezmocná - Napoleon dal v ulicích dav chladnokrevně rozstřílet
1796 – vrchním velitelem francouzských armád - dobyta Itálie
1798 - 9 Tažení do Egypta - porážka sultánova vojska + Napoleon se zasloužil o vědecký výzkum pyramid
1798 – Anglický admirál Nelson zničil kotvící francouzské loďstvo v Abúkúru - překazil N. plány na ovládnutí středomoří a Indie
1799 – nečekaný návrat do Paříže a svržení direktoria - N. se za pár let stává doživotním konzulem
- reorganizace státní správy
- usmíření se s katolickou církví
- vytvoření silné armády
1804 – NAPOLEON CÍSAŘEM - osobní diktatura
- během dalších 10ti let si Napoleon podmanil celou Evropu vyjma Británie, Ruska a Španělska
- úvahy o založení nové dynastie
1812 – neúspěšné tažení do Ruska
1815 – definitivní ztráta trůnu
Umírá 1821 na svaté Heleně


Bitva u Slavkova:
Fr. X britsko-rakousko-ruské koalici
1805 – v bitvě u Trafalgaru zničila VB francouzské loďstvo
- Napoleon vzápětí obsadil Vídeň - Spojenci vstupují na Moravu - BITVA 3 CÍSAŘŮ (Napoleon I., František II., Alexandr I.)
- Napoleon pánem velké části stř. Evropy
1806 – vzniká tzv. Rýnský spolek na území SŘŘ a je fr. spojencem

Žádné komentáře:

Okomentovat