Loading

20.1 VÝZNAM AMERICKÉ VÁLKY ZA NEZÁVISLOST

 • vznik nového státu a nového národa
 • určitý typ buržoazní národně osvobozenecké revoluce důležité pro vývoj kapitalismu (odstraněny zbytky feudálních výsad šlechty; konfiskace majetku krále a býv. vlastníků kolonií)
 • vytvořen jednotný trh, vznikly zde velké možnosti odbytu
 • na severu bylo zrušeno otroctví (1787)
 • zaručeny náboženské svobody
 • rozšířeno volební právo (muži, majetkový cenzus)
 • začátek vývoje demokracie, republika
 • články konfederace však nevyhovovaly, byla zde snaha vytvořit pevnější a silnější ústřední vládu
 • roku 1787 byla přijata nová ústava (slavnostně vyhlášena roku 1789), která posilovala stát (platí dodnes)
 • prezident má pravomoci jako u nás prezident a premiér
 • roku 1791 bylo přijato deset doplňujících článků ústavy (pro zajištění demokratické svobody)

Žádné komentáře:

Okomentovat