Loading

18.1.1 DIFERENCIACE POLITICKÉHO ŽIVOTA V 90. LETECH 19. STOLETÍ

V roce 1878 vznikla sociálně demokratická strana (socdem).

V devadesátých letech 19. století vzniklo několik stran:
• agrární strana (Alfons Šťastný, Ant. Švehla)
• křesťansko - sociální strana (J. Šrámek; založení vycházelo z Papežské encykliky (1891) Rurem novarum)
• národně - socialistická strana (učitel Václav Klofáč)
• realistická strana (T. G. Masaryk)
• hnutí „Omladina“ (1894 konstruovaný proces s tímto hnutím, 67 lidí odsouzeno do vězení)

Přelom 19. a 20. století je spjat s bojem za všeobecné volební právo, v letech 1905 - 1907 boj zesílil pod vlivem zpráv o ruské revoluci. V roce 1907 byla přijata volební reforma (zavedeno rovné volební právo - ne však všeobecné (to až 1918).

Poměry před první světovou válkou byly nestabilní. Od roku 1894 do 1914 byla patnáctkrát vyměněna vláda, problémem byla nevyřešená národnostní otázka. Rakousko se orientuje na zahraniční politiku, kde je stále více závislé na Německu. Rakousko se chce uplatnit na Balkáně; roku 1898 z rozhodnutí Berlínského kongresu okupuje Bosnu a Hercegovinu.

Žádné komentáře:

Okomentovat