Loading

23.1 POLITICKÝ SYSTÉM ČESKOSLOVENSKA

Založen na ústavě z 29. 2. 1920.
Patřili jsme k prvním 20 zemím na světě, které svůj politický systém zakotvily v ústavě.
Patřili jsme mezi 7 států, kde měly volební právo ženy.
Volební právo bylo všeobecné, rovné, přímé, tajné.
Používal se volební systém poměrného zastoupení.

Zákonodárnou moc mělo Národní shromáždění tvořené:
a) Poslaneckou sněmovnou - 300 poslanců na 6 let
- právo volit od 21 let, právo být volen od 30 let
b) Senátu - 150 senátorů na 8 let
- právo volit od 26 let, právo být volen od 45 let

Výkonnou moc měl
a) prezident
volený Národním shromážděním na 7 let
- T. G. Masaryk (prezidentem v letech 1918 -1935) zvolený 1918,1920, 1927, 1934
- E. Beneš (prezidentem v letech 1935 - 1938 a 1946 - 1948, exilovým nevoleným prezidentem 1940 - 1945) zvolený 1935, 1946
b) vláda - byla vždy koaliční - až 8 politických stran
- koalice všenárodní - 1918 - 1919, 1922 – 1926
- koalice rudozelená - 1919 – 1920
- koalice panská - 1926 – 1929
- koalice široká - 1929 – 1938
- úřednické vlády překlenuly vládní krize v letech 1920 - 1922, 1926

Politické strany - bylo jich mnoho - žádná neměla šanci získat nadpoloviční většinu voličů, obvyklé volební výsledky se pohybovaly mezi 10 - 15 %.

Hrad - hradní skupina = neformální sdružení představitelů různých oborů, shromážděných kolem TGM - svou přirozenou autoritou působili na veřejnost, patřili k ním "pátečníci" Karla Čapka.

Žádné komentáře:

Okomentovat