Loading

23 ČESKOSLOVENSKO MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI

Vznik Československa
28. 10. 1918 v Praze oznámeno, že R-U je ochotné jednat o příměří - občané spontánně vyšli do ulic a začali odstraňovat symboly R-U - představitelé Národního výboru proto převzali moc o R-U orgánů a vyhlásili československý stát - byli to:
- Alois Rašín,
- Antonín Švehla
- František Soukup
- Jiří Stříbrný
- Vavro Šrobár

Bylo nutno sjednotit domácí a exilové odbojové proudy
- 25. 10. - 31. 10. 1918 probíhala jednání v Ženevě mezi Karlem Kramářem a Václavem Klofáčem za domácí politickou scénu a Eduardem Benešem za exilovou
- výsledky jejich dohody byly vyhlášeny na slavnostním zasedání Národního shromáždění 14. 11. 1918 v Praze:
a) sesazení Habsburků
b) státní forma - republika
c) první prezident - T. G. Masaryk
d) první vláda - ministerský předseda Karel Kramář (všenárodní koalice)
e) zrušení šlechtických titulů a řádů
f) zavedení 8 hodinové pracovní doby

Bylo nutno zabezpečit hranice nového státu
- Němci v pohraničí se pokusili vytvořit samostatné provincie - Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmahren a Böhmerwald - a připojit je k Rakousku - československá armáda takovému odtržení území zabránila a zajistila historické hranice českých zemí
- Slovensko - do Československa se přihlásilo Martinskou deklarací z 30. 10. 1918, nemělo žádné hranice s Maďarskem (bylo od 11. stol. součástí Uher) a Maďaři o nich odmítali jednat - proto opět zasáhla československá armáda, která obsadila slovenské území, maďarský protiútok se podařilo odrazit a hranice vznikla z demarkační linie mezi armádami
- Podkarpatská Rus - připojení dohodli vystěhovalci v USA s T. G. Masarykem, domácí politikové pak připojení potvrdili v Užhorodě

Mezinárodní potvrzení hranic jsme získali na pařížské mírové konferenci díky mírovým smlouvám:
1919 - versailleská s Německem
1919 - saintgermainská s Rakouskem
1920 - trianonská s Maďarskem

Žádné komentáře:

Okomentovat