Loading

25.3 SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE

– mezi lety 1926 - 1929 dosahuje hospodářství konjunktury (menší příznaky se již ukazovaly ale nebyla jim přikládána váha)
24. října 1929 krachla newyorská burza (= černý pátek)
– důsledky se rychle začaly šířit po celém světě
– nejdelší a nejhlubší hospodářská krize v moderních dějinách
– způsobena nadměrnou výrobou zboží (nebyl zajištěn odbyt)
– výroba financována úvěry => vyráběno na dluh
– výroba větší než poptávka => prodává se pod cenou => dluhy zůstávají nesplaceny
– průmyslově vyspělé státy propojeny => zahraniční obchod klesl o 1/3
– obrovské důsledky pro průmyslovou výrobu (Británie méně postižená - odbyt v koloniích)
– zapříčiňuje devalvaci měny (pokles domácích měn vůči zahraničním)
– roste nezaměstnanost (až 30 mil. lidí bez práce)
– => rostou sociální nepokoje
– => prohlubuje se morální krize (demagogická hnutí získávají stoupence)
– SSSR se krize nedotkla (za cenu drastických metod stalinského režimu)
vrchol krize roku 1932


Hledání východisek z krize

1.) posílení zásahů státu do hospodářství (dle teorií ekonoma J.M. Keynese)
2.) deregulované hospodářství (A. F. Hajek) -> vše se vyřeší samo automaticky
– => spor těchto dvou způsobů nerozhodnut dodnes

F. D. Roosevelt se snaží krizi řešit svým programem New deal:
– vyhrává díky němu americké volby (1932)
– podpoření ekonomiky státními zakázkami => regulace trhu (státní intervence do ekonomického trhu -> stavba silnic, železnic, atd.)
– státní dozor nad bankovnictvím (devalvace dolaru => zvýšení vývozu)
– vládní pomoc farmářům (zadluženi u bank -> banky jim zabavovaly statky)
– opatření se vyplatila (1937 opět úroveň jako v době konjunktury)

Ve Francii se dostává k vládě tzv. Lidová fronta (levice + odbory)
– v čele Léon Blum
– zaměřuje se hlavně na sociální oblast (podobná politika, jakou prosazuje ČSSD = když nemám peníze, tak vytvořím sociální pohodlíčko…móc chytré)
– zestátňuje železnice, letecký průmysl a část zbrojního průmyslu
– výsledkem jen snížení výroby, větší zadlužení a nezaměstnanost => Blum musel odstoupit
– Blum nahrazen Eduardem Daladierem (dovršuje Blumovo dílo = hospodářský, politický i morální rozvrat)

Švédsko při potírání krize také úspěšné
– vyhlásili program tzv. státu blahobytu (dařilo se ho plnit)
– Švédsku nahrávala i dlouhodobá neutralita

Žádné komentáře:

Okomentovat