Loading

25.2 NÁSTUP NACISMUSMU V NĚMECKU

Navazuje na vizi pangermanismu, vypjatého německého nacionalismu a teorie rasové nadřazenosti.

1923 Hitler se pokouší ve spojení s gen. Erichem von Ludendorff o puč (Mnichov)
NSDAP se přesto rozrůstá a nabývá na velikosti
– ve volbách 1928 dokonce získává 820 000 hlasů = varování pro dosavadní demokratickou vládu Výmarské republiky

– 1932 v důsledku krize až 6 mil. nezaměstnaných (snížení výroby o 41%)
– vytrácí se zahraniční kapitál z 2. poloviny. 20. let -> to vše nahrává extrémistům
– odehrává se tvrdý boj o moc, v němž zvítězili nacisté

Hitler sepsal během svého uvěznění nový program NSDAP = Mein Kampf
– podstatou je bezohledný rasizmus
– Němci jako nadřazená rasa => právo podmanit si ostatní národy (viníkem, že tomu tak není jsou Židé, versailleský systém a komunisté)

– Hitler hlásá, že je schopen odčinit versailleskou potupu
– Hitler získává stoupence ve všech vrstvách (slibuje zlikvidování nezaměstnanosti, obnovení velikosti Německa)
– ozbrojené jednotky NSDAP zároveň terorizují komunisty, liberály, sociální demokraty i křesťanské demokraty (= odpůrce nacismu)
– dochází k masivní demagogické kampani NSDAP
– 1930 ve volbách má NSDAP již 20% hlasů
1932 NSDAP se po volbách stává nejsilnější stranou v Německu (40%)
– krize vevnitř NSDAP -> zažehnána presidentem Hindenburgem -> jmenuje Hitlera říšským kancléřem!!!

1933
30. ledna 1933 rozpouští Hitler říšský sněm (prý nebyl schopen vytvořit vládní většinu)
– zrušeny politické strany i odborová hnutí
– Německo vystupuje ze společnosti národů => již není vázáno regulemi
– omezená občanská práva a svobody
– po požáru Reichtagu (zapálen nacisty) schváleny „zvláštní opatření proti velezrádným rejdům“ = počátek masových represí!!
– denní zatýkání a věznění odpůrců nacismu
– pro odpůrce izolace v koncentračních táborech (již Dachau)
– vyčleňuje se úzké vedení strany (H. Himmler, R. Hess, M. Bormann, J. Goebbels, H. Göring)
vznik getapa (Geheim Staatolizeiamt) = tajná policie a SD (Sicherheitsdienst = zpravodajská služba NSDAP)
– vznik klasického policejního totalitního státu

30. června 1934 „noc dlouhých nožů“
– čistka ve vlastních řadách
– jednotky SS povraždily na 1000 příslušníků SA + nějaké generály (byli Hitlerovi nepohodlní)

– pod dohledem NSDAP úplně vše (školství, věda, kultura i umění)
– mladí vychovávaní k uctívání vůdce (např. pomocí organizování do Hitlerjugend) a představě o nadřazenosti árijské rasy

Hitler si zakládal na „nedotknutelnosti“ své zahraniční politiky:
– neustálé ústupky západních velmocí
– krátce po nástupu odmítl platit reparace (beztrestně)
– 1935 zavedl všeobecnou brannou povinnost
– začal vyrábět těžké zbraně (explicitní přípravy na válku)
1936 vstoupil wehrmacht do demilitarizovaného Porýní => naprostá revize versailleské smlouvy (západní mocnosti protestovaly jen velmi chabě)
– otevřeně nenávistně vystupoval proti sousedním státům


Počátek holokaustu

– nejdříve pocítili němečtí Židé (vylučováni ze společenského života, vyháněni z universit, bojkot židovských obchodů, bank, lékařů a advokátů)

1935 Norimberské zákony:
– „na ochranu německé krve a cti“
– zbavují židy německého občanství
– zakazují smíšená manželství (Němec + Žid) -> dokonce přísné tresty za pohlavní styk árijce se Židem

Vrcholem protižidovského teroru tzv. „křišťálová noc“
– listopad 1938
– nacistické pogromy po celém Německu (zapalováni synagog, židovských škol…)
– tisíce Židů zavlečeno do koncentráků
– krátce nato naprostá arizace všeho židovského majetku (zabavení majetku = naprosté vyloučení z hospodářského života)

- asi 1/3 Židů emigrovala
– začíná se uvažovat o „konečném řešení židovské otázky“
– v nebezpečí i Romové (1933 nařízení presidenta na ochranu státu proti gaunerské populaci -> mimo jiné právě i Romové)


Nacistická kulturní politika

– řízena J. Goebbelsem (ministr propagandy)
– potíráno vše odporující nacistické ideologii => přechod nakladatelství a vydavatelství pod nacistickou kontrolu => závadné knihy páleny
– k propagandě sloužil i film, sport a rozhlas
– Hitler nechal otevřít muzeum tzv. „degenerovaného umění“ (impresionismus, futurismus, kubismus = Židy inspirovaný „kulturní bolševismus“)
– Německo opouští řada umělců (l. Feuchtwanger, T. Mann, H. Mann, E.Remarque…)

Žádné komentáře:

Okomentovat