Loading

25.5 HROZBA NOVÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

– od konce 1. světové války se postupně vyhrocovaly mezinárodní vztahy
– množily se lokální konflikty, které díky světové provázanosti hrozily dalekosáhlejšími důsledky

konflikt na Dálném Východě:
– Japonsko zahájilo agresi proti Číně (1931 ovládli andžusko)
– 1937 již otevřená válka (až do 1945)
– proti Japonsku se spojili jak čínští komunisté (Mao Ce-tung) tak i čínští nacionalisté (Čankajšek)

– konflikty v Latinské Americe (Bolívie v Paraguay + Peru v Kolumbie)

největší ohrožení v Evropě:
– některé státy (v čele s Německem) měli naprosto nelatentní zájem na rozbourání versailleského mírového systému
vzniká blok fašistických států = OSA (později i Maďarsko s Rumunskem)
– Itálie se snaží posílit koloniální državy v Africe => říjen 1935 úspěšný útok na Habeš (Etiopie)
– snaha Společnosti národů o zásah neúspěšná (používala jen hospodářských sankcí, které byly vzhledem k tomu, že nezahrnovaly dodávky ropy neúspěšné!!!)

Politika usmiřování
rok 1937 kritický (situace se stále zhoršovala) -> OSA naplno zbrojila
– západní velmoci prosazují politiku tzv. appeasementu (=> neustálé ustupování agresi)
– největším zastáncem britský premiér N. Chamberlain
– pod diplomatickým vedením lorda Halifaxe snaha zabránit válce tím, že dovolí Hitlerovi „pokojným způsobem“ prosazovat zájmy ve střední Evropě
=> 12. března 1938 obsadilo Německo Rakousko (Anschluβ)
=> dále požaduje Hitler připojení českého pohraničí (Francie - hlavní Československý spojenec - nezasáhla, dokonce spilečně s Brity naléhala ať pohraničí podstoupíme)

Mnichovská dohoda (30. září 1938)
– Chamberlain se snaží usmířit Hitlera => jednání v Berchtesbadenu (15. září) a Godesbergu (22. září)
– Hitler naléhal na odevzdání sudet (tam, kde bylo víc než 50% Němců) + podstoupení dalších území Polsku a Maďarsku
v noci z 29. na 30 září se sešli Chamberlain, Daladier , Mussolini a Hitler => podepsána mnichovská dohoda (jednání bez účasti československé delegace)
– vláda i president nuceni dohodu přijmout (pod nátlakem => z hlediska mezinárodního práva neplatná!!!)
– úplný rozpad versailleského mírového systému

Žádné komentáře:

Okomentovat