Loading

25.6 POROVNÁNÍ KOMUNISMU A FAŠISMU (TOTALITARISMUS)

– oba totalitní => zavádí úplnou kontrolu nad občany i hospodářstvím => omezuje lidská a občanská práva
– opírá se o masovou propagandu
– hlásá vytvoření „nové společnosti“
– odvolává se na historickou nevyhnutelnost (historický materialismus resp. prozřetelnost)
– společná snaha o odstranění demokracie:
– znemožnění existence politických stran => tedy plurality názorů
– => svůj výklad světa považují za jediný správný
– v rámci tzv. „vyšší morálky“ schopni kriminality i vyhlazování celých národů

rozdíly:
– vytvoření beztřídní společnosti x nastolení stavovské řádu + vláda „čisté rasy
– odlišná při tvorbě totality byla sociální základna, historický vývoj i konečné cíle

metody vlády:
– založeny na potlačování občanských i lidských práv
– projevy policejní zvůle
– do čela vždy neomylný a obdivovaný vůdce => postupná neomezená diktatura
– silná kontrola hospodářství
– likvidace individuální iniciativy (příliš „podnikavé“)

Žádné komentáře:

Okomentovat