Loading

28 SVĚT PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE

V posledních fázích války se vztahy mezi Sovětským svazem a ostatními Spojenci (tedy hlavně Spojenými státy a Velkou Británií) začaly vztahy prudce zhoršovat.
Rusové neakceptovali dřívější dohody a na území, které měli pod svou kontrolou, se začaly ustanovovat prosovětské komunistické vlády. Některé tyto státy pak odmítly program americké pomoci zemím (Marshallův plán) postižených válkou a začaly se postupně připoutávat k Sovětskému svazu. Přestože se vliv komunistů v zemích okupovaných Američany podařilo zastavit, v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy se vytvořily do konce čtyřicátých let komunistické vlády se silným napojením na Sovětský svaz. V těchto zemích došlo ke zrušení politické opozice, byla znárodněna většina průmyslu a porušována lidská práva (pracovní tábory, vykonstruované procesy, popravy, cenzura apod.). Ekonomiky těchto zemí se také záhy přeorientovaly na plánované hospodářství a na požadavky Sovětského svazu. Na hranicích mezi okupačními zónami Sovětů a ostatních spojenců byla spuštěna tzv. Železná opona (tedy soustava překážek a opevnění sloužící k sledování a případnému zamezení překračování hranic do amerického, resp. francouzského nebo britského sektoru).
Američané se snažili rozšiřování vlivu Sovětského svazu čelit zvýšením hospodářské pomoci západoevropským státům. Díky těmto dotacím se ekonomika většiny zemí v americkém sektoru vcelku rychle obnovila a západní Evropa se postupně dostávala z poválečné krize. Na obranu proti možnému Sovětskému útoku američané vytvořili Severoatlantickou alianci, která sdružovala některé západní evropské demokracie a měla sloužit jako obranný svaz proti případné sovětské agresi. Zároveň se Američané snažili znovuvytvořit německý stát, který by se mohl do tohoto paktu zapojit. Roku 1955 tak byla vytvořena z americké, britské a francouzské okupační zóny samostatná Spolková republika Německo. Sovětský svaz záhy nato vytvořil na německém území pod svou kontrolou Demokratickou republiku Německo, kde se ustanovil stejný režim jako v ostatních prosovětských evropských státech. Zároveň byl ustanoven tzv. Varšavský pakt nebo též Varšavská smlouva. Přestože měla oficiálně podobnou funkci jako NATO (tedy společnou ochranu před zahraniční agresi), ve skutečnosti byla využívána Sovětským svazem ke koordinaci vojenských sil sovětských satelitních evropských států.

Již několik let po válce se tedy Evropa v zásadě rozdělila na dvě části - západní a východní, přičemž některé státy (např. Rakousko nebo Švýcarsko zůstaly neutrální). Mezi oběma těmito sektory se vytvořila rivalita, posilovaná zejména Stalinovou politikou zbrojení a expanze komunistické ideologie do všech částí světa. Druhá světová válka silně otřásla pozicemi většiny zbývajících koloniálních mocností. Tyto státy již dále neměly vůli udržet rozsáhlá území pod svou správou, což vedlo k postupnému procesu dekolonizace, tedy vytvoření národních států, a to zejména v oblastech Asie a Afriky.

Žádné komentáře:

Okomentovat