Loading

3.2.1 VÁLEČNÉ UDÁLOSTI

Po vypuzení Tarquinia Superba podstoupili Římané urputný boj s Etrusky. Po velké porážce Etrusků roku 506 př.n.l. se Římanům podařilo plně se vymanit z etruské nadvlády.

Zaneprázdnění Říma válkou využil spolek 6ti latinských měst, to vedlo k válce mezi Římem a Latiny, mír uzavřen roku 493 př.n.l. a došlo ke vstupu Říma do tzv. Latinské federace.

Postavení Říma se postupně upevňovalo a od 2. pol. 5. stol. př.n.l. přešli Římané k protiofenzivě proti Etruskům. Nejurputnějším bojem této války bylo desetileté obléhání města Veje v letech 406 – 396 př.n.l. Město bylo dobyto, vydrancováno, obyvatelé byli prodáni do otroctví a pozemek města zabrán k římské obci.

Na počátku 4. stol. př.n.l. byl Řím vystaven vpádu Galů (Keltů). K první srážce s Galy došlo roku 390 př.n.l. Římané byli poraženi, část vojska uprchla do Vejí. Řím zůstal bez ochrany, byl zpustošen a vypálen. Po 7 měsících drancování souhlasili Galové s odchodem za vysoké výkupné (1000 liber zlata). Když Římané odvažovali Galům zlato, objevil se jeden z jejich generálů, porazil Galy a osvobodil Řím. Ten se poměrně rychle vzpamatoval z drancování. Roku 348 se Galové znovu pokusili o vpád, ale byli snadno poraženi. Roku 344 byli Galové nuceni přijmout mír.

Žádné komentáře:

Okomentovat