Loading

3.2.1.2 RYRRHOS

Po Samnitských válkách a podrobení střední Itálie se dostali Římané do styku s řeckými městy na jihu Itálie.

V 80. letech 3. stol př.n.l. vše spělo k boji mezi Řeky a Římany.

Jelikož Římané byli velice silní, požádali Řekové o pomoc epeirského krále Pyrrha. Pyrrhos byl znamenitý vojevůdce (Alexandr makedonský ho označil za největšího vojevůdce všech dob).

Roku 280 př.n.l. se Pyrrhos vylodil v Itálii. Jeho armáda se skládala z 22000 dobře vycvičených pěšáků, 3000 jezdců a 20 bojových slonů. K 1. bitvě došlo u města Herakleie. Pyrrhos zvítězil, Římané ztratili Lucanii. Všechna řecká města s výjimkou Neapole přešla na Pyrrhovu stranu.

Roku 279 př.n.l. se Pyrrhos vydal do Apulie, kde Římané shromažďovali vojsko o 70000 mužích. U města Asculu se odehrála 2. velká bitva. Řím byl opět poražen, ale Pyrrhovy ztráty byly obrovské a Římské lidské zásoby zdaleka nebyly vyčerpány, protože latinští spojenci zůstali Římu věrní.

Pyrrhos neměl dostatek prostředků k dalším bitvám. Řekové zatím obléhali Kartaginská města na západě Sicílie, ale potřebovali posily. Požádali Pyrrha o pomoc (doufali, že po porážkách se Římané nepokusí znovu o útok). Pyrrhos si usmyslil, že na Sicílii dosáhne větších úspěchů a bez větších ztrát a sjednával mír s Římem. Ten byl přijat, dokonce s výhodami pro Pyrrha, ale poté Kartaginci nabídli vojenskou pomoc Římu proti Pyrrhovi (chtěli ho udržet v Itálii) a Řím mírovou smlouvu zrušil.

Pyrrhos přesto opustil roku 278 př.n.l. Itálii a vydal se na Sicílii. Zpočátku měl velké úspěchy, ale pak vyslalo Kartágo ze severní Afriky novou armádu na osvobození západní Sicílie. Pyrrhos udržel pouze Syrakusy. Řím v té době podnikl ofenzivní tažení do jižní Itálie a dobyl zpět ztracená území. Zbytky řeckých měst a Italických kmenů, kteří si ještě uchovali nezávislost, požádali Pyrrha o pomoc. Ten se vzdal Sicílie a roku 275 př.n.l. se vydal do Itálie (na zpáteční cestě do Itálie ztratil ½ vojska).

Roku 275 př.n.l. došlo k rozhodující bitvě (u Beneventa). Pyrrhova vojska utrpěla porážku, ale Pyrrhos sám zdrhnul.

Roku 267 př.n.l. zlomil Řím odpor posledních kmenů a zmocnil se tak celé Itálie.

Žádné komentáře:

Okomentovat