Loading

3.6 SHRNUTÍ V DATECH


753 př.n.l. = mytologické založení Říma, vznik spojením několika vesnic

753 – 510 př.n.l. = Etruští králové
– 7 králů – poslední Tarquiniovci – poslední král vyhnán z Říma 510 př.n.l.

510 – 31 př.n.l. = doba republiky

Punské války = Kartágo x Řím
1. punská válka – 264 – 241 př.n.l., kartágo prohrává
2. punská válka – 218 – 201 př.n.l. – Hanibal, ze začátku Kartágo vyhrává, mírová smlouva
3 punská válka – 149 – 146 př.n.l. Kartágo vymazíno z povrchu zemského

Krize republiky
Otrocká povstání
Bratři Gracchové (pozemkové reformy)
válka se spojenci
Sullova diktatura
Spartakovo povstání (73 – 71 př.n.l.)

První Triumvirát: Crasus, Pompeius, Caesar
Druhý triumvirát: Antonius, Octavianus, Lepidus; Octavianus samovládcem => konec republiky

Císařství: Nejdřív principát, potom adoptivní císaři, následuje krize impéria(rozpad zevnitř), pak dominát

476 n.l. zánik západořímské říše

Žádné komentáře:

Okomentovat