Loading

4 RANNÝ STŘEDOVĚK - VZNIK CENTRALIZOVANÝCH MONARCHIÍ

  • zánik západořímské říše v důsledku stěhování národů vytvořil mocenské vakuum pro nově vznikající státy
  • panovníci se museli naučit vnutit své právo, naklonit si šlechtu, spravovat zemi, sjednotit nábožensky a jazykově své poddané a ještě vést výbojné války

Žádné komentáře:

Okomentovat