Loading

4.1 BYZANTSKÁ ŘÍŠE

 • Justinián Veliký (527 - 565)
 • po uzavření míru se sasánovskou Persií obnovuje Římské imperium
 • Belisar –vojevůdce, který připojil říši Vandalů v Africe, Itálii a jih Pyrenejského pol.
 • ovládal celé středomoří kromě Galie a Slovanů na Balkáně
 • Corpus iuris civilis - universální zákoník pro celou říši:umožněním obhajoby obžalovaného a presumpce neviny se stal základem evropského právního systému
 • 7. a 8. století - ikonoklasmus - obrazoborectví
 • po roztržce s Římem byla Byzanc poražena seldžuckými Turky a ztratila obchodní cesty s Orientem a Jeruzalém
 • 1085 znovudobytí Toleda
 • v Evropě se stupňovaly náboženské nálady
 • papež vyslechl prosby Byzance a vyzval křesťanské panovníky k boji proti pohanům -Křížové výpravy(1095-1281) - dobytá území však Byzanci nevraceli
 • vzájemné spory, neochota Byzance podporovat křižáky a politické intriky Benátek vyvrcholily
 • r.1204 při 4. křížové výpravě je dobyt Cařihrad
 • křižáci založili v Konstantinopoli latinské císařství a komnenovská dynastie se přemístila do Nicae (nicaejské císařství)
 • Mongolové porážejí Sledžuky a zachraňují na chvíli Byzanci - byzantici jsou v nicaejském azylu a dobyli území Seldžuků,vahání křižáky z Cařihradu, ale Turkům už se postavit nedokázali
 • na přelomu 13. a 14. století se Osmané usazují v Malé Asii - konflikt z Byzantiky a roku 1453 končí dobytím Cařihradu
 • byzantská učenost a vztahy s Východem zprostředkovali západní civilizaci objevy v přírodních vědách, matematice i dědictví antiky
 • po pádu Cařihradu se centrum pravoslaví přeneslo do Moskvy - Ivan III. Sňatkem se Sofií - prohlásil se carem a z Moskvy se měl stát třetí Řím

Žádné komentáře:

Okomentovat