Loading

4.2 FRANSKÁ ŘÍŠE

Chlodovík položil základy franské říše na území Galie.

Merovejci nábožensky sjednotili romanizované Galy.

Dělení země mezi královské potomky - královská moc upadala ve prospěch majordomů: šlechtici, kteří drželi úřady

7. století - majordomus Pipin svrhl z ostatních částí říše majordomy a politicky franky sjednotil.

R. 732 jeho syn Karel Martel v bitvě u Poiters uchránil celistvost říše před berbery.

Pipin III. Krátký odstranil posledního Merovejce a s pomocí papeže legalizoval změnu královské dynastie ve prospěch Karlovaců

Jeho syn Karel Veliký - politicky sjednotil Evropu, vznik Velké Moravy - obnovil západní Římské imperium.

Uspořádal feudální vztahy, feudalismus: pronájem půdy i s poddanými válečníkům. Válečníci byli osvobozeni od práce, daní a lenním slibem se zavazovali hájit panovníkovy zájmy.

Bylo nutné vytvořit správní a vojenský systém,který umožnil vznik jezdců - bojovníků.
Poddaní vydržovali jezdecké vojsko, která mělo chránit celé území proti nájezdům kočovníků - z členů bojovné skupiny se poté vyvinula pozemková šlechta.

Karolínská renesance - sjednocení středověké latiny a písma (karolínská miniskuly), jež se stala předlohou pro dnešní latinku. Karolínská miniskula se pak s latinou stanou nástrojem klášterní vzdělanosti.

Karlovy vnuci rozpoutali boj o vládu nad říší.

Verdunská smlouva - říše se rozdělila na 3 části, ze kterých se vyvinula politická mapa západní Evropy.
- dvojjazyčně sepsaná: starofrancouzština a staroněmčina.

Žádné komentáře:

Okomentovat