Loading

12.2 VLÁDA MAXMILIÁNA A RUDOLFA II.

Maxmilián II. (1564 - 1576)
 • jako český panovník první
 • nejstarší Ferdinandův syn
 • byl vzdělaný (ovládal 7 jazyků, rozsáhlé vědomosti a zájmy, zdědil to po něm Rudolf)
 • snášenlivější než Ferdinand (tajné sympatie k Luteránům )
 • navenek projevoval ochotu ke kompromisu
 • dokonce ústně (nikoliv písemně) schválil náboženský program nekatolických českých stavů, protestanti se shodli na jedno vyznání - předložili to Maxmiliánovi jako podmínku pro přijetí jeho syna na trůn - ale ve skutečnosti byl Maxmilián oddaný dynastickým zájmům, ústně slíbil, že to bude dodržovat, ale nic pro to neudělal
 • o rok později zemřel, vše zůstalo beze změn


Rudolf II. (1576 - 1611)
 • Maxmiliánův syn, vychováván na španělském dvoře Filipa II.
 • roku 1572 získal nejdříve uherskou korunu, později českou a římskoněmeckou
 • od roku 1583 sídlil v Praze, Praha se stává centrem říše a je jedním z nejvýznamnějších měst Evropy
 • považován za podivína
 • z počátku se sice angažoval v politice (boje proti Turkům, rekatolizace)
 • z počátku 90. let začal mít zdravotní potíže, deprese - stal se z něj samotářský melancholik, trpěl duševní nerovnováhou, spíše se věnoval soukromým sbírkám
 • špatný diplomat, ale zaujatý milovník umění a vědy
 • z počátku jeho vlády dohlíží na Rudolfa jeho matka (Marie španělská), nutí ho k rekatolizaci Čech
 • v důsledku španěl. tlaku u nás posilují katolíci (získávají přednostně nejvyšší úřady)
 • boje s Turky - mír roku 1590 a protihabsburské povstání
 • bratr Rudolfa Matyáš II. usiloval o jeho abdikaci, roku 1608 vtrhlo vojsko rakousko-uherské konfederace na Moravu ,moravské stavy v čele s Karlem ze Žerotína podpořilo Matyáše (rozhodli tak na sněmu v Ivančicích v dubnu 1608) - společné tažení na Prahu
 • Češi podpořili Rudolfa (ale za slib uspokojit jejich politické a náboženské požadavky)
 • mezi bratry uzavřen mír - 25. 6. 1608 - Libeňská smlouva - rozštěpení monarchie - říše byla rozdělena podle toho, jaká země koho podporovala
 • císař se tedy vzdal vlády ve všech zemích monarchie kromě českého království ve prospěch svého bratra
 • Rudolf pak pod nátlakem opozice donucen (v čele Václav Budovec z Budova) proti vůli španěl. strany podepsat Majestát - 9. 7. 1609 - povolující náboženskou svobodu českých stavů i jejich poddaných v rámci české konfese - nejsvobodnější náboženský zákon v Evropě
 • začátkem roku 1611 ( v lednu ) - pokus o zvrat - na podnět císaře Rudolfa, který chtěl upevnit své mocenské postavení, vtrhl jeho bratranec Leopold (pasovský biskup) s vojskem do Čech a zlomit odboj české šlechty
 • ovšem jeho vojsko drancovalo Čechy, dostali se až k Praze, zmocnili se Pražského hradu a Malé strany
 • Čeští stavové spolu s Matyášem přinutili v březnu 1611 pasovské vojsko k odchodu ze země a císaře Rudolfa k abdikaci
 • Poté vládne Matyáš

Žádné komentáře:

Okomentovat