Loading

12.1 SITUACE V UHRÁCH V 16. STOLETÍ

Vláda Jagellonců, česko-uherská personální unie od roku 1490, hospodářský a politický úpadek.

Roku 1514 vyhlášena křížová výprava proti Turkům - na obranu země 60 tisíc sedláků, řemeslníků a chudiny, uherští magnáti jejich pomoc odmítli, houfy lidu se obrátili proti nim - Dóžovo povstání roku 1514 - v čele sedmihradský zeman Jiří Dóža – vypalována šlechtická sídla, vyhlášena selská republika (velký rozsah), pomoc ze slovenských hornických měst, povstalci napadeni u Temešváru a poraženi po 3 měsíčním boji Janem Zápolským - následovaly popravy, selský král upálen na rozžhaveném trůnu a korunován rozpálenou železnou korunou –
důsledky: nevolnictví, připoutání rolníků k půdě.

Nový útok Turků - porážka Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče - hospodářská a politická krize v zemi, bez obrany. Boje o uherský trůn, v listopadu 1526 zvolen uherským králem magnát, sedmihradský vévoda Jan Zápolský, přesto o měsíc později 16. 12. zvolen i Ferdinand Habsburský - vnitřní válka mezi oběma králi až do roku 1540, většina šlechty podporovala Jana Zápolského, kterého podporovali Turci - tažení 1529 na Vídeň, roku 1540 sultán Suleyman obsadil převážnou část Uherské nížiny.

Uhry byly rozděleny roku 1547 na 3 části
a. Budinský pašalik (Uherská nížina připojena k Turecké říši)
b. Sedmihradsko - polosamostatný stát závislý na Turecku
c. uherské království - vládnou zde Habsburkové, ovládají pouze zbytek - část Slovenska a Chorvatska

Po celé 16. století muselo uherské království čelit nájezdům Turků, 1563 soustředěný útok Turků podél jižní hranice Slovenska - Komárno a Bratislava, Habsburští žoldnéři místo aby bránili území, spíše ho drancovali. Na konci 16. stol.

Rudolf II. roku 1590 uzavírá s Turky mír (draze vykoupený penězi) , ale netrval dlouho. Turci začali znovu útočit, Rudolf vytvořil 2 armády - jednu poslal do Chorvatska (jižní křídlo obrany) a druhou poslal do jižního Slovenska - bezradnost Habsburských vojsk, 1594 jejich porážka, dobyt Ráb (chránil přístup ke Komárnu).

Spojencem Uher se stal Zikmund Báthory (pozemkový magnát, vlastnil pozemky v Uhrách a Sedmihradsku), 1598 znovu získal Ráb, roku 1606 v listopadu byl s Turky uzavřen mír (trval 20 let), Komárno zůstalo uherské, odškodnění nepřítele 200 000 dukátů od Habsburků.

Protihabsburský odboj uherské šlechty v letech 1604 - 1606 - v čele sedmihradský velmož kalvínské orientace - Štěpán Bočkaj (bratranec Báthoryho) - podniknul útok na vých. Uher, poté na Slovensku, porazil habsburskou armádu, postup na hranice s Moravou, Bočkaj byl však vytlačen zpět do Uher - jelikož Turci obnovili útoky, císař raději uzavřel s Bočkajem mír roku 1606 ve Vídni - Uhersku zaručena náboženská a politická svoboda .

Žádné komentáře:

Okomentovat