Loading

13 TŘICETILETÁ VÁLKA V EVROPĚ A U NÁS

Příčiny 30leté války

Třicetiletá válka propukla zejména v důsledku nerovnoměrného vývoje zemí v Evropě, ale i kvůli rozdílům v jiných věcech. Např. stoupenci absolutní moci x stoupenci stavovských principů (na jedné straně stojí absolutistická monarchie, která je katolická = např. Španělsko, na druhé straně se prosazuje kapitalizmus s republikánským zřízením, kde se prosazuje protestantství).

Kromě hospodářských rozdílů se zostřily rozpory náboženské, ve vyspělých zemích probíhají reformace, v těch zaostalých se naopak upevňuje katolictví, chystá se otevřená válka, můžeme najít i snahy ovládnout kapitalistické země (Nizozemí), náboženství se objevuje jako spor mezi zeměmi, ale i uvnitř zemí (Francie, Německo, Čechy).

Hlavním motivem válek však byl boj o území, mocenské a politické zisky. Vznikají nepřátelské tábory. Španělští a Rakouští Habsburkové bojují za vítězství protireformace, za likvidaci ústupků (např. Majestát z roku 1609), podporují katolické ligy v říši, papeže.

Proti nim stojí protihabsburská koalice. Členy koalice jsou: Nizozemí (úsilí o konečné mezinárodní uznání) plus podpora Francie, Anglie, v podstatě celá severní část svaté říše Římské, z části severské země, česká stavovská opozice, opozice v Uhrách.

Válka měla několik fází. Začala roku 1618 náboženským a politickým konfliktem v Čechách.

Před válkou u nás nastoupil na trůn Matyáš (1611 – 1619). Vládl z Vídně, přestože v Čechách byl uznán Majestát, začal prosazovat katolictví (opět pod nátlakem španělské větve Habsburků) a prosadil za svého nástupce Ferdinanda II. (bezohledný katolík, pověstný svým postupem proti reformaci ve Štýrsku).

Konflikty mezi stavovskou opozicí v Čechách a Uhrách a Habsburky přerostly hranice monarchie. Dostaly se do souvislosti s přiostřením mezinárodní situace v německé říši, kde se vytvořila bojová seskupení – KATOLICKÁ LIGA v čele s Maxmiliánem Bavorským a KALVINISTICKÁ UNIE (Fridrich Falcký). Dál existuje ještě 3. skupina – Luteráni, kteří si však nevytvořili žádnou samostatnou organizaci, přecházeli ze strany na stranu podle toho, jak se jim to zrovna hodilo (Jan Jiří Saský).

Habsburkové podporovali evropskou protireformaci, tedy i LIGU. Dostali se do rozporu s novými tendencemi v ekonomice a společnosti v Nizozemí, Anglii a Francii, které se orientovali na UNII. Tak vznikly protikladné mezinárodní tábory. Právě jejich konflikt vyvrcholil Třicetiletou válkou.

Žádné komentáře:

Okomentovat