Loading

14.2 OBDOBÍ REPUBLIKY, CROMWELLŮV PROTEKTORÁT

OBDOBÍ REPUBLIKY (1649-1653)

Definitivně odstraněn starý absolutismus.
Na jaře 1649 násilím potlačeno radikální křídlo armády (levelleři) i revoluční diggeři.

V květnu vyhlášena republika – vláda zástupců lidu bez krále a Horní sněmovny (lordů); ve skutečnosti moc independentských důstojníků a obchodní buržoazie.

1649–1651 podrobeno Irsko
1650–1654 odražen útok Skotů

1651 vydán tzv. Zákon o plavbě – navigační akta ve prospěch anglických obchodníků = povolen dovoz zboží do Anglie jen na anglických lodích nebo na lodích výrobců zboží(proti konkurenci Nizozemců).

Následovaly 3 anglo-nizozemské války = boj o suverenitu v evropském a zámořském obchodu. Nešlo o zisk území, jen dobytí nizozemské kolonie Nový Amsterodam na východním pobřeží Severní Ameriky a přejmenován na New York. Boje byly převážně na moři – poprvé 1652–1654 zákon uhájen, ale ještě nizozemská převaha, podruhé 1666 síly vyrovnány, 1672 rozhodnuto ve prospěch Anglie = námořní velmoc.

Neshody s domácí opozicí řešeny rozehnáním kusého parlamentu a vytvořením malého parlamentu, pak i ten rozpuštěn.


CROMWELLŮV PROTEKTORÁT (1653-1658)

Vláda „silné ruky“; prakticky bez parlamentu.
Cromwell prohlášen lordem protektorem (ochráncem).

Osobní vláda, vojenská diktatura s politickými právy vysokých důstojníků a bohaté buržoazie, ale uskutečněna jen náboženská svoboda, podpora nekatolických sil v Evropě, boje proti Habsburkům, budování silného válečného i obchodního loďstva, ve válce proti Španělům dobyt ostrov Jamajka.

Růst odporu proti moci armády, ztráta popularity a stoupenců, po Cromwellově smrti nový lord protektor – syn Richard, ale 1659 se hodnosti vzdal, byla obnovena republika a parlament, ale nadále panoval chaos a vnitrní neklid.

Žádné komentáře:

Okomentovat