Loading

23.2 ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Vycházela z versailleského systému, celých 20 let ji řídil E. Beneš (v době, kdy byl prezidentem, byl ministrem zahraničí historik Karel Krofta).
Byli jsme členy Společnosti národů.
Podepsali jsme 1928 Briand-Kellogův pakt o zřeknutí se války jako nástroje politiky.

Hledali jsme vhodné spojenecké svazky:

- 1920 - smlouva s Jugoslávií
- 1921 - smlouva s Rumunskem - vzniká Malá dohoda - společný nepřítel - Maďarsko -
pravidelně obnovována
- 1933 vznikl Organizační pakt Malé dohody - cíl vytvořit 1 politický útvar s 45 mil. obyvatel, v jehož čele by byla stálá rada, která měla sjednocovat zahraniční politiku sdružených zemí, 1934 doplněno o Hospodářský pakt
- bohužel 1936 se změnily politické poměry v Rumunsku a Malá dohoda přestala fungovat
- 1924 - spojenecká smlouva s Francií - společný nepřítel- Německo
- 1922 - hospodářská smlouva se SSSR, ale de iure SSSR neuznáván - teprve když SSSR začal spolupracovat s Francií na projektu tzv. východního paktu a vstoupil 1934 do Společnosti národů, ČSR ho uznalo de iure a 1935 s ním uzavřelo spojeneckou smlouvu vázanou na současnou vojenskou pomoc z Francie

Žádné komentáře:

Okomentovat