Loading

23.3 HOSPODÁŘSTVÍ

České země - průmyslově rozvinuté, Slovensko a Podkarpatská Rus - zemědělské.
Orientace ekonomiky na vývoz - kromě 1 roku vývoz vždy převažoval nad dovozem


Reformy
a) měnová (únor 1919)
- cíl- zabránit inflaci, která se šířila vydáváním ničím nepodložených bankovek ve Vídni a Budapešti
-  nejprve byly staré bankovky přetištěny nápisem Československo, potom byly vyměněny za nově vytvořenou československou měnu

b) pozemková (1919 - 1926)
- maximální vlastnictví půdy stanoveno na 250 ha na osobu
- velkostatky dány do státní správy a asi 30% půdy nabídnuto k prodeji - bezzemci a drobní rolníci mohli získat na nákup půdy úvěr
- provedena nedůsledně


Cyklický vývoj ekonomiky
a) 1919-1921- poválečná konjunktura


b) 1922 - 1923 - deprese
- některé banky utrpěly značné ztráty, padla Moravskoslezská banka, Pozemková banka a banka Bohemia
- vláda zregulovala podnikání v bankovnictví 1924 sedmi bankovními sanačními zákony

c) 1924 - 1929 - konjunktura
- v celém státě asi 50 tisíc nezaměstnaných

d) 1929 - 34 - velká hospodářská krize
- pokles výroby o 40%
- pokles zahraničního obchodu o 60%
- oficiálně 920 tisíc nezaměstnaných, skutečnost horší
- gentský systém podpory v nezaměstnanosti, a od 1930 tzv. žebračenky tj. 10 Kčs pro svobodného muže týdně, 20 Kčs pro ženatého
- demonstrace, stávky - např. průvod dětí a žen v Radotíně - rozehnán - 2 děti a 3 ženy zabity
- největší stávka - mostecká 23. 3. - 19. 4. 1932 - 2 horníci zabiti, 18 zraněno

e) 1935 - 1938 - pozvolné oživování průmyslu

Žádné komentáře:

Okomentovat