Loading

23.4 NÁRODNOSTNÍ PROBLÉM - SLOVÁCI

 • Clevelandská dohoda (1915) předpokládala vznik česko-slovenské federace
 • Pittsburská dohoda (1918) Slovákům slibovala vlastní administrativu a sněm - nesplněno
 • 4. 11. - 14. 11. 1918 - existovala zatímní slovenská vláda, byla zrušena, když byla oficiálně jmenována 1. československá vláda Karla Kramáře
 • 7. 12. 1918 - Vavro Šrobár pověřen vedením ministerstva s plnou mocí pro Slovensko
 • 12. 2. 1919 - stávka proti Šrobárovi v Bratislavě, dal do demonstrantů střílet (8 mrtvých)
 • duben 1919 - československé vojsko útočí na Maďarsko, zatlačeno zpět
 • 5. 6. 1919 - vyhlášení vojenské diktatury nad Slovenskem - civilní úřady i s ministrem Šrobárem pod pravomoc vojenských velitelů
 • 16. 6. - 7. 7. 1919 na východním Slovensku existovala pod maďarským vlivem Slovenská republika rad, poražena
 • srpen 1919 - Andrej Hlinka tajně odjel přes Polsko na pařížskou mírovou konferenci, aby prosadil autonomii Slovenska, neuspěl, po návratu internován
 • 1920 - Národní shromáždění vydalo jazykový zákon, kterým byl za oficiální jazyk vyhlášen jazyk československý, 1926 doplněn - kde je 20% menšina, lze užívat i její jazyk
 • 1921 - Slovenská ľudová strana vystoupila ze společného parlamentního klubu s Československou stranou lidovou a přešla do opozice, pověřila Vojtěcha Tuku vypracovat projekt autonomie 1922 - Slovenská ľudová strana podává 1. návrh na autonomii Slovenska - nepřijat 1927 - Hlinkova slovenská ľudová strana (nový název od 1925) vstoupila do vlády s podmínkou, že bude zrušeno ministerstvo pro Slovensko
 • 1. 1. 1928 - V. Tuka uveřejnil článek k 10. výročí Martinské deklarace, tvrdil, že měla tajný dodatek, že po 10 letech společného státu se znovu bude rozhodovat o postavení Slovenska - byla to lež (byla to součást plánu na rozvrat ČSR - byl agentem Maďarska) - vypukla tzv. Tukova aféra
 • 1929 - Tuka odsouzen k 15 letům vězení za protistátní činnost ve prospěch Maďarska
 • HSĽS na protest opustila vládní koalici
 • 1930 - HSĽS podala podruhé návrh na autonomii Slovenska - neuspěla 1932 - HSĽS a Slovenská národní strana uzavřely dohodu o společném postupu při prosazování autonomie - trvala do roku 1935
 • 1933 - oslava 1100. výročí nitranského knížete Pribiny - HSĽS ji využila k propagaci autonomie - měla ohlas i v zahraničí
 • 1936 - sjezd HSĽS v Piešťanech - útočil na existenci ČSR zejména na československou zahraniční politiku a spojeneckou smlouvu se SSSR
 • 1937 - Tuka omilostněn, zůstal pod ochranným dohledem únor
 • 1938 - HSĽS a Sudetoněmecká strana se v Ružomberoku dohodly na společném postupu vůči československé vládě
 • červen 1938 - HSĽS na demonstraci v Bratislavě požaduje autonomii
 • 16. 8. 1938 - zemřel Andrej Hlinka, novým předsedou HSĽS se stal J. Tiso
 • 19. 8. 1938 - HSĽS podala 3. návrh na autonomii Slovenska

Žádné komentáře:

Okomentovat