Loading

24.1 ZROD A CHARAKTER STALINOVY DIKTATURY

Bolševické opozici se podařilo sestavit armádu
 • Lenin pověřil na válku s bělogravdějci plnou mocí Trockého – zvítězil
 • nejdéle vzdoroval Alexandr Kolčak na Sibiři – po ztrátě podpory čs. legií, Trockij ovládá celé Rusko
 • Trockij tak vybojoval pro revoluci konečné vítězství a nechal se nazývat rudým maršálem
 • Lenin ho jmenoval ve své politické závěti svým nástupcem

Po smrti Lenina v r. 1924 se do čela komunistické strany a sovětského státu Josif V. Stalin
 • upevnil svou moc nelítostnou likvidací opozice a po sléze i svých spolupracovníků a začal uskutečňovat všestrannou industrializaci země, která sovětskému svazu během 30. let dopomohla stát se světovou, ekonomickou a vojenskou velmocí
 • spojil se s Nikolajem Bucharinem, Trockého donutil k útěku a Grigoriho Zinoňěva a Lva Kameněva se zbavil i s Bucharinem v čistkách (1936, 1938)
 • Stalin dokonale využíval NKVD (dříve ČEKA) k zastrašování soudců a k odstraňování svých protivníků
 • po celém SSSR se pěstoval kult Stalinovy osobnosti
 • odpor a jakýkoliv projev nesouhlasu byl potlačen atmosférou strachu- byla umocňována počtem zatýkaných a odsouzených
 • hluboký propad průmyslové výroby (na 15 - z r. 1914) a hladomor -1921/22 si žádali viníky - byla zahájena likvidace poslední autority z období monarchie pravoslavné církve
 • Leninův program NEP 1924 - 1929 (nový ekonomický program – kombinace státem řízeného hospodářství a malého podnikání,živnostníci byli nazýváni NEPmany a byli obviňování z hospodářských problémů) – na podporu průmyslové výroby byl zrušen , když byla nastolena úroveň předválečného hospodářství
 • Stalin se rozhodl dohnat průmyslové zaostávání SSSR a svým ekonomickým plánem -pětiletka 1929 - přikázal industrializaci země, tu měli však financovat hospodářsky narušené vesnice – rolníci kolektivizaci odmítali a raději svá zvířata zabíjeli než aby je přidali do majetku kolchozu

Pro komunistické hospodářství byly charakteristické pětileté plány, které určovaly výrobní priority. Tyto plány ovlivňovaly zákonodárství, migraci osob, ale i možnost vzdělávání. Pro jejich dosažení docházelo ke změnám v zákonech: např. rolníci byli kolektivizací zemědělství nuceni vstupovat do společných zemědělských družstev (kolchozů).

Krize způsobila hladomor (1932/33), 5 milionů popravených a 5 milionů odpůrců v gulazích (v pracovních táborech).
Gulagy zajišťovali stavbu obřích přehrad.

Proces industrializace se podařil, avšak za strašnou cenu.

Žádné komentáře:

Okomentovat