Loading

2.2.2 SPARTSKÝ STÁT

  • vytvořili ho Dórové - v 10.st.př.n.l. obsadili jhv. část Peloponésu Lakónii
  • vojensky organizovaný stát
  • nejúrodnější část země - údolí řeky Eurót
  • v čele Sparty - 2 králové
  • další instituce – sbor pěti dohlížitelů (eforů)
  • lidové shromáždění (apellá) - složené z plnoprávních svobodných obyvatel
  • základem života ve Spartě – vojenská výchova
  • řemeslo a obchod na velmi nízké úrovni
  • vojenská převaha Sparty umožnila v 6.st.př.n.l. ovládnout okolní města v rámci tzv. Peloponéského spolku
  • v okolních oblastech žilo 90% zbývajícího obyvatelstva - svobodní, ale politicky bezprávní periodikové a původní zotročené obyvatelstvo – heilóti

Žádné komentáře:

Okomentovat