Loading

2.2.3 ATHÉNY

Městský stát, vznikl v 8.st.př.n.l. v hornaté oblasti Attiky.

Za zakladatele je pokládán bájný hrdina Théseus.

Z počátku vládli králové, po smrti posledního z nich nastupuje aristokracie – představovaná aristokratickou radou (aeropagem), sídlila pod svatyní Akropole.
Výkonem vlády byli pověřeni volení nejvyšší úředníci – archonti.

V 2. pol. 7. st. př.n.l. začali sociální problémy a mnozí rolníci upadli do dlužního otroctví.

Archont Drakón – ve snaze paralizovat růst napětí přehlednou kodifikací právních norem sepsal Přísné Zákony. Zmírnil tím svévoli soudů, které nikdy předtím nebyli ničím omezeny, ale sociální problémy rolníků nevyřešil.

Archont Solón – provedl další zásadní reformu. zrušil všechny dluhy a zakáztal za ně ručit vlastní svobodou. práva a povinnosti už nebyly závislé naurozenosti původu, ale na výši majetku - podle toho byli občané rozděleni do 4 tříd.

Solón je pokládán za zakladatele demokracie.

Po vládě tyrana Peisistrata a jeho synů realizoval další demokratické reformy Kleisthénes.
R. 508 př.n.l. – provedl územněsprávní reformu, která usilovala o rozbití starých kmenových a rodových vazeb. Nejnižší organizační jednotka démos – s vlastní samosprávou. V čele Athén stála Rada 500 – zásadní rozhodnutí podléhala schválení lidového schromáždění.

Drakón ani Solón nebyli tyrany, přesto se ale v Athénách tyranida objevila - aby se neopakovala přistoupili Athéňané k ostrakismu.

Ostrakismus – neboli střepinový soud. Athéňané svým hlasem vyjadřovali názor, kdo se podle nich snažil stát samovládcem.Tato osoba pak musela na 10 let opustit Athény. Exkomunikace z polis byla považována za trest.

Žádné komentáře:

Okomentovat