Loading

27.1 DOMÁCÍ ODBOJ

Většina Čechů se snažila válku přežít a nestavěla se Němcům příliš na odpor.
Vyjímkou byl začátek okupace - národ dával různými způsoby najevo, že s okupací nesouhlasí
=> zpěv národních písní, bojkot hromadné dopravy, vylepování plakátů, poutě na významná
místa (sv. Vavřineček, sv. Kopeček), převoz ostatků K. H. Máchy do Prahy.
28. 10. 1939 –byla uspořádána manifestace ke vzniku Československa – Nacisté ji krvavě potlačili, zastřelili dělníka Václava Sedláčka a studenta Jana Opletala.
=>15. 11. 1939 se konal manifestační pohřeb J. Opletala – stal se další demonstrací.
17. 11. 1939 –na oplátku Němci uzavřeli vysoké školy, více jak 1000 vysokoškoláků poslali do koncentračních táborů, vůdce studentů zastřelili.
=>pokroková studentská veřejnost vyhlásila během války 17. listopad za Mezinárodní den studentstva.

Další formou odboje => vydání ilegálních tiskovin a sabotáže.

Záhy po okupaci vznikají další odbojové organizace:
Obrana národa –vytvořené z vojáků
Politické ústředí – členové zaniklých politických stran
Petiční výbor Věrni zůstaneme –levicoví a sociální demokraté, lidé navazující na manifest z roku 1938 a na ideály T. G. Masaryka. Zastřešujícím orgánem se stala organizace Úřední vedení odboje Československa (ÚVOD).

S nimi působili v odboji příslušníci Sokola, železničáři aj.
Další významnou organizací byli např. Tři králové – Balabán, Mašín, Morávek.
Do odboje se připojila i ilegální komunistická strana Československa – řízená zahraničním vedením z Moskvy.

Odboj rozšiřoval tiskoviny, organizoval sabotáže, sbíral informace, které posílal do Londýna a pomáhal také parašutistům .

Těžkou ránu dostal odboj po jmenování nového říšského protektora Heydricha (1941)
=> nechal zatknout a popravit velkou řadu vůdců odboje. Zastřelen byl i předseda protektorátu vlády generál Eliáš, který s odbojem spolupracoval.
Významným činem československého odboje byl ATENTÁT NA R.HEYDRICHA – 27.května 1942 v Praze –který úspěšně provedli parašutisté Kubiš s Gabčíkem ,vyslání z Londýna.
- po atentátu následovala tzv. heydrichiáda => krutá odezva nacistů
- bylo vyhlášeno stanné právo, každý den zveřejňovali počet popravených
- 10. června – vyhlazena obec Lidice – muži byli zastřeleni, ženy odvezeny do koncentráků a děti poslány do německých rodin na převýchovu, po válce byla obec obnovena
- podobný osud potkal i obec Ležáky

Žádné komentáře:

Okomentovat