Loading

27.2 ZAHRANIČNÍ ODBOJ

Boj za osvobození země veden i ze zahraničí.

Počátek 2. sv. v. aktivizoval řadu Čechů a Slováků k boji za obnovu Československa - jejich reprezentantem v zahraničí – Edvard Beneš.

Podzim 1939 v Paříži – E.Beneš inicioval vznik československého národního výboru.

1940 – vytvořena prozatimní československá vláda v Londýně
=> londýnské odbojové
centrum. Ta po napadení Sovětského svazu Německem a vstupu USA (1941) do války získala
uznání všech spojeneckých států protihitlerovské koalice.
E. Beneš byl prohlášen za prezidenta – chtěl obnovit Československo v jeho předválečných
hranicích.
Pomáhala mu exilová vláda – předseda Šrámek, ministr zahraničních věcí Jan Masaryk.
V průběhu války ho spojenci včetně SSSR uznali za oficiálního vůdce národa => odvolali Mnichovskou dohodu a slíbili obnovení Československa v původních hranicích.
Benešovu uznání pomohli i akce československých zahraničních jednotek bojujících po boku spojenců a výpadky parašutistů do protektorátu.

Druhým centrem československého odboje v zahraničí bylo vedení komunistické strany v Moskvě v čele s Klementem Gottwaldem, Rudolfem Slánským a Janem Švernou.
I přes vzájemné rozpory došlo v čs. zahraničním odboji koncem roku 1943 k dohodě o společném postupu proti nepříteli a o uspořádání poměrů v osvobozeném Československu.
K dohodě došlo i v zahraniční politice, která se orientovala na V. Británii, USA a Francii i na Sovětský svaz => prosinec 1943 – československo-sovětská spojenecké smlouva.
Koncem roku 1945 – dohodnuto složení vlády a její program na společném jednání čs. zahraniční odbojové reprezentace Moskvě - čs. odboj usiloval, aby i on přispěl vojensky k porážce Německa a jeho spojenců.

Ve Velké Británii a v Sovět .svazu se zformovaly čs. vojenské jednotky, které bojovali na Z a V frontě.
Významná byla účast čs. letců, kteří se roku 1940 v Royal Air Force účastnili bitvy o Británii nebo náletů na Německo.
Velmi početné vojsko vzniklo v SSSR, velel mu Ludvík Svoboda – zasáhlo do bojů u ukrajinského Sokolova v r. 1943.
Čs. vojáci bojovali i na straně Polska, ve Francii, po boku Britů a francouzské cizinecké legie zasáhli i do bojů na Středním Východě a v Africe v Tobruku.

Žádné komentáře:

Okomentovat