Loading

29.3 60. LÉTA

Nová ústava - socialistická - došlo ke změně v názvu republiky na Československou socialistickou republiku (ČSSR) byl přijat nový státní znak a země byla nově rozdělena na 10 krajů a 108 okresů.
Ústava byla schválena ÚV KSČ v lednu, v Národním shromáždění pak 11. července 1960

Tři příklady z nové ústavy Československa:
  • hlava první, článek 1.1 - Československá socialistická republika je socialistický stát, založený na pevném svazku dělníků, rolníků a inteligence, v jehož čele je dělnická třída.
  • hlava první, článek 2.1 - Veškerá moc v Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu.
  • hlava první, článek 4 - Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence.

60. léta v duchu uvolňování politického i kulturního života - docházelo ke kritice neměnnosti stávajícího režimu a ke snahám o návrat k původním myšlenkám Karla Marxe.

V kultuře se uvolnění projevovalo odpoutáním od stranickosti k tvůrčí svobodě - Miloš Forman, Jiří Menzel, Věra Chytilová, Milan Kundera, Ivan Klíma, Bohumil Hrabal, Ludvík Vaculík, Milan Uhde, Václav Havel, či dvojice z nové scény Semafor Suchý & Šlitr.

Potřeba reformy postihla především hospodářství- souhra různých faktorů od neúrody, přes karibskou krizi až po přírodní kalamity v první polovině šedesátých let ještě více umocnila málo výkonný systém řízení ekonomiky. Návrh na zdokonalení řízení hospodářství byl na tehdejší dobu skutečný trhák- Podniky by měly být zodpovědné za své hospodaření a měly by být více samostatné.

Žádné komentáře:

Okomentovat