Loading

3 STAROVĚKÝ ŘÍM

Osídlení apeninského poloostrova probíhá od poloviny 2. tisíciletí.

Nejsilnější vlna osídlení proběhla při přesunu mořských národů ve 12. – 9. stol. př.n.l..

1. vlnou byli Italikové, kteří osídlili největší část Itálie.
Italikové byli tvořeni mnoha kmeny (např. Latinové, Umbrové …). Ovládali především střední část Itálie, okolí Říma apod..

Další důležitou vlnou byli Ilyrové, kteří osídlili jižní Itálii (Kalábrie).

Krátce po nich přišli Veneti, kteří se usídlili v okolí Benátek, přinesli s sebou znalost zpracování železa a jezdeckého koně.


V 8. století přicházejí Řekové v důsledku velké řecké kolonizace. Osídlili jižní a východní pobřeží Sicílie a založily města jako např. Neapol a Syrakusy. Přináší do Itálie vyspělou řeckou kulturu.

Kolem roku 400 přicházejí na sever Itálie Galové (Keltové), Féničané – ovládli západní pobřeží Sicílie – přišli z Kartága.


Dále se na území Itálie v oblasti dnešního Toskánska objevují Etruskové. Jejich původ je nejasný a existuje několik variant, odkud se vzali v Itálii.

1) Mohli být přistěhovalci z Malé Asie.

2) Jejich báje hovoří o tom, že pocházejí z Lýdie (území v dnešním Turecku poblíž pobřeží). Problém tkví v tom, že podle kosterních nálezů to nejsou Indoevropané.

3) Nebo jsou místní odjakživa.

Počátky jejich civilizace datujeme do 9. století, písmo převzali od Řeků, zachovaly se jejich nápisy, dodnes ale nejsou úplně rozluštěné.

Rozkvět říše Etrusků nastal přibližně v 7. stol. př.n.l., kdy jsou Etruskové na vrcholu.Nikdy nevytvořili jednotný stát, jen samostatná opevněná města.

V 6. stol. probíhají boje mezi 3 nejvyspělejšími mocnostmi, tj. mezi Řeky, Etrusky a Kartaginci. Rozhodující byla námořní bitva roku 540 př.n.l. u Alálie. Etruskové se spojili s Kartaginci a porazili Řeky.

Etruskové byli výborní stavitelé – znali klenbu a oblouk, kanalizaci i vodovody. Byli velmi dobří ve zpracovávání kovů a uměli vysoušet bažiny (vznik Říma).

Žádné komentáře:

Okomentovat