Loading

3.1 POČÁTKY ŘÍMA: DOBA KRÁLOVSKÁ (753 – 510 PŘ.N.L.)

Podle pověsti po dobytí Tróje přivedl zbytky Trójanů do Itálie Aeneas.

Bratři Romulus a Remus (podle pověsti odchováni vlčicí) bojovali o moc a o název města.

Římu vládli Etruskové přes 200 let, vláda dynastie Tarquiniů.

Mezi nejznámější krále patřil Servius Tullius, který provedl reformu, která rozdělila obyvatelstvo do 5 majetkových tříd podle výše majetku v penězích nebo podle výměry pozemků. Každá třída měla povinnost postavit určitý počet centurií (jednotek vojska), převahu měli členové první třídy, kteří stavěli nejvíce centurií. Být členem vojska byl základ vážnosti v občanském životě.

Poslední Etruský král Tarquinius Superbus byl vyhnán z Říma roku 510 př.n.l.

Poté vzniká republika.

Žádné komentáře:

Okomentovat