Loading

3.2.3 VÁLKY S MAKEDONIÍ

Makedonie pořádala výboje v Řecku.

První válku s Makedonií pojali Římané jako vyčkávací a zkoušeli, jak jsou Makedonci silní.

Druhá válka již nebyla tak poklidná jako ta první. Římané nezapomněli na spojeneckou smlouvu Makedonie a Hanibala. Římské vojsko po vítězství nad Kartágem značně zagresivnělo.

Roku 200 př.n.l. se Římané vylodili v Ilýrii, roku 199 př.n.l. se podařilo Římanům získat na svou stranu Aitolský a o rok později i Achajský spolek, kterým se nelíbil styl Makedonské politiky (vykořisťovali je).

Roku 197 př.n.l. způsobili Římané Makedoncům rozhodující porážku. Makedonii zbylo jenom vlastní území, všechny kolonie musela přenechat Římu. Makedonie se po určité době vzchopila (za vlády Persea), začala rozšiřovat svá území a hledala spojence proti Římu (např. Kartágo), ale nikoho nesehnali.

Řím vyhlásil Makedonii 3. válku (171 př.n.l.) Perseus měl zpočátku úspěch, ale poté se průběh boje obrátil. Perseus chtěl uzavřít mír, ale Římané po něm požadovali úplnou kapitulaci. To Perseus samozřejmě odmítl, válka pokračovala dál a roku 168 př.n.l. římská vojska porazila Perseovu armádu v bitvě u Pyndy => pád Makedonského státu.

Žádné komentáře:

Okomentovat