Loading

11 HUMANISMUS

Humanismus je obecný termín pro mnoho různých linií myšlení, které se soustředí na společná řešení obyčejných lidských problémů.

Nejvyšší hodnotou v humanismu je lidský život.

Humanismus se stal druhem implicitní (samozřejmé) etické teorie, jejíž sféra je rozšířena pro zahrnutí celého lidského národopisu, v protikladu k tradičním etickým systémům, které se vztahují jen k určitým etnickým skupinám.


Vznik humanismu

Mnoho forem humanismu má svůj počátek v teorii Prótagoráse, že „člověk je mírou všech věcí“. V kontextu to značí, že pro určení hodnot a etiky jsou podstatní lidé, ne objektivní nebo absolutistické kodexy (zákoníky). V té době byl výrok Protagorase radikálním a objektivním hodnocením lidského stavu, který přesvědčivě vyvrátil absolutismus většiny tehdejší západní filozofie.
Následní interpretace tohoto „principu“ se rozdělili mezi relativismus a univerzalismus.
Relativismus vidí všechny etiky jako odvozené z jednotlivce (individualismus), zatímco univerzalismus vidí etiky jako smysluplné, jen když jsou aplikovatelné pro všechny. Zatímco relativismus získal postavení během průmyslové éry, globální komunikace a transkulturace odmítli relativismus ve prospěch univerzalistického vidění humanismu.

Žádné komentáře:

Okomentovat