Loading

3.2.4.2 POVSTÁNÍ OTROKŮ, 1. TRIUMVIRÁT

Do Itálie byli dovezeni otroci v řádech statisíců. Vzhledem k tomu, že pracovali jen za oblečení a nejnutnější stravu, často měli okovy na nohou a vypálená znamení a byli k práci nuceni bitím, měli velkou vůli bojovat za vlastní svobodu, a to za jakoukoli cenu, a proto byli trvalou hrozbou pro římskou republiku.

2 povstání otroků na Sicílii v letech 136 – 132 př.n.l. a 104 – 101 př.n.l. byla potlačena až po velkém boji, otroci byli ukřižováni podél cest jako výstraha, nebo byli shazováni ze skal.

Spartakus (gladiátor) v letech 73 – 71 s dalšími 70 gladiátory uprchl z Říma, srýval se v okolí Vesuvu, počet vzbouřenců z původních 70 vzrostl na 60000. Spartakus porazil 2 armády, které byli vyslány, aby ho zničily. Chtěl se dostat na Sicílii, zaplatil pirátům za přepravu, ale oni se na něj vykašlali. Rozhodl se proto dostat na sever Itálie, mezitím však Crassus nechal vybudovat opevnění v domnění, že Spartaka odřízne a počká na posily. Spartakova armáda přesto prorazila, ale za cenu obrovských ztrát, ale poté byli ubiti. Spartakus zmizel, zřejmě padl v boji. 6000 otroků ze Spartakovi armády bylo ukřižováno.


1. triumvirát (60 př.n.l.)

Byla to tajná dohoda mezi Pompeiem, Crassem a Caesarem, měli se snažit pomáhat jeden druhému při realizaci cílů.

Crassus se odebral do Sýrie (jako správce provincie), chtěl se proslavit v boji proti Parthské říši, roku 53 př.n.l. utrpěl velkou porážku v bitvě u Karrh (zemřel tam).

Pompeius měl zpočátku navrch (porazil Mithridata, potlačil vzpouru v Hispánii).

Ale Caesar dobyl Galii v letech 57 – 56 př.n.l. a podnikl tažení do Británie. Byl velice populární u lidí, získal velkou válečnou kořist, jeho vojáci ho milovali a byli mu velmi oddaní (před každým bojem si vždy oblékal růžový plášť aby byl k rozeznání od ostatních).

Roku 52 př.n.l. zvolil senát Pompeia konzulem, ale jako jediného, takže byl v podstatě diktátor.

Caesarovi přívržence vyhnal z Říma, samotného Caesara vyzval, aby se vzdal Galie (záminka k válce mezi Pompeiem a Caesarem) - 2. občanská válka.

Žádné komentáře:

Okomentovat