Loading

7.2.2 ZÁNIK VELKÉ MORAVY A JEJÍ VÝZNAM

V roce 894 Svatopluk zemřel a jeho říše se začala rozpadat.

Mojmír II. Nebyl natolik silným panovníkem, aby situaci zvládl.

Uvolnění poměrů využil Bořivojův syn, český kníže Spytihněv I., který se okamžitě vymanil z poslušnosti Velké Moravě a roku 895 uznal v Řezně nadřazenost východofrancké říše.

Oslabený Velkomoravský stát pak kolem roku 906 podlehl nájezdu kočovných maďarských kmenů, které na konci 9. století pronikly do podunajských stepí a podnikali odtud kořistnické výpravy.

Velká Morava vytvořila vyspělou kulturu, mezi tehdejšími Slovany ojedinělou. Netýká se to jen literatury, nýbrž také řemesel a stavebnictví. Proslulé jsou velkomoravské šperky, například zlaté a stříbrné náušnice, knoflíky (zvané gombíky) a různé přívěsky. Na velkomoravských hradištích stály pozoruhodné kamenné kostelíky, objevené archeology až v druhé polovině 20. století. Výzkumy se soustředily především na poznání hradiště Mikulčice, příhodně chráněného tokem Moravy. Zde asi sídlil velkomoravský vládce, zatímco arcibiskup Metoděj pobýval možná na hradisku v nynější sídelní oblasti Staré Město-Uherské Hradiště. Jak je patrné, ležela střediska Velké Moravy v úrodných jihomoravských nížinách.

Žádné komentáře:

Okomentovat