Loading

7.3.1 KŘESŤANSTVÍ A CÍRKEV V PŘEMYSLOVSKÝCH DOBÁCH

Boleslavův syn Boleslav II. rozšířil přemyslovskou vládu na oblasti Moravy, Slezska, Slovenska a Malopolska a zasloužil se o založení pražského biskupství. K jeho zřízení dal souhlas papež a císař v roce 973. Prvním biskupem byl Sas Dětmar.

České území přestalo být podřízeno biskupství v Řezně, čímž si své postavení vylepšil také český kníže. Založení pražského biskupství dalo zároveň západní Evropě jasně znamení, že český stát vstupuje do rodiny vyspělých křesťanských států.

Patronem biskupství se stal zavražděný kníže Václav, prohlášený při této příležitosti za svatého. O něco později byla svatořečena jeho babička Ludmila.

Tato idylka byla narušena chovánim Boleslava II. k pražskému biskupovi Vojtěchovi. Vzdělaný Vojtěch, muž s evropským rozhledem a rádce římského císaře, bral své povinnosti vážně a hodlal pražský dvůr přimět k uznávání křesťanství nejen slovy. Ocitl se ve střetu s Boleskavem II. a jeho družníky. Raději proto odešel ze země a zemřel mučednickou smrtí 23. dubna 997 při misijní cestě do Pobaltí k pohanským Prusům. Brzy byl prohlášen za svatého a pochovám v polském Hnezdně, kde bylo v zoce 1000 zřízeno arcibiskupství.

Již předtím, v září 995, dobyla družina Boleslava II. hradiště Libici patřící Slavníkovcům a všechny pobila. Přemyslovci si tímto činem zajistili převahu na českém území.

Žádné komentáře:

Okomentovat